Doelstelling

De W.S.V Bovenhaven heeft als doel om haar leden en passanten optimaal te faciliteren in het bedrijven van de watersport en alles wat daarmee samenhangt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt