Aan de watersportverenigingen rond Kampen

Onderwerp: Werkzaamheden Reevesluis

Beste mensen,

Het regioteam heeft onderstaan bericht ontvangen. Het lijkt ons goed als hier binnen uw vereniging aandacht aan besteed wordt. Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Jan van Esseveld

Regiovertegenwoordiger Overijssel

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Geachte lezer,

Op dit moment, na 4 werkdagen, merken we dat er schepen niet op de hoogte zijn van de geldende passeervensters en door dubbel rood varen (strafbaar volgens de wet).
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren waarbij materiele maar ook persoonlijke schade kan ontstaan. Dit willen we voorkomen. Veiligheid boven alles!

Daarom het volgende verzoek:
Graag zien we dat u uw leden nogmaals op het hart drukt dat ze zich op de hoogte stellen van de geldende passeervensters en zich aan de Scheepvaartverkeerswet houden!
In de periodes tussen de passeervensters word er aan de spuisluis gewerkt, wat wel of niet zichtbaar is. De seinen staan op dubbel rood en er zijn dan fysieke barrières die het onmogelijk maken om door te varen.
De loopbrug is een zichtbare barrière, maar er kunnen ook duikers zijn die onder water werkzaamheden uitvoeren en die zijn niet direct zichtbaar.

Laten we met elkaar voorkomen dat er ongelukken gebeuren, dus graag uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

Gerrit Broekhuizen
Adviseur Omgevingsmanagment Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

06 51 21 61 43
Gerrit.broekhuizen@rws.nl

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt gerealiseerd door
Rijkswaterstaat en provincie Overijssel
Bezoekadres
Engelenbergplantsoen 5 | 8266 AB Kampen
Postadres
Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

Volg ons via
www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt