Alvast een voorschot(je) op de uitnodiging:

jaarvergadering 20 maart 2019.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om als lid van W.S.V Bovenhaven de jaarvergadering te bezoeken omdat hier uiteen wordt gezet wat de laatste stand van zaken is m.b.t baggeren/aanschaf nieuw materieel, pacht, etc.

In de uitnodiging komt ook te staan dat het bestuur graag wil weten of u wel of niet komt i.v.m de beschikbare (vergader)ruimte.

Uitnodiging volgt dus nog………………………….

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt