Watersportvereniging ” BOVENHAVEN ” Kampen

Nieuwsbrief einde winterberging

Onderwerp : einde winterberging

De winter loopt alweer ten einde en zelfs het voorjaar kondigt zich hier en daar al aan Daarom wordt er alweer een start gemaakt met de voorbereidingen voor het nieuwe vaarseizoen.

Het bestuur heeft de datum van 20 april gepland als einde winterberging. Dat wil zeggen op zaterdag 20 april gaan de punters en overige boten weer het water in. Net zoals andere jaren helpen we elkaar met het te water laten van de punters en blijven we met z’n allen net zolang totdat de laatste boot het water in is.

Om 08.15 zijn we aanwezig en na de koffie beginnen we om 08.30u met de eerste boten.

Tot zaterdag 20 april of tot de jaarvergadering op 20 maart 2019.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt