Zoals te zien is, is er inmiddels een vaartuig aangekomen bij ons in de haven.

Maandag zal er waarschijnlijk begonnen worden met het plaatsen van een nieuwe golfbreker aan het begin van de haven. Tevens worden er een aantal palen geslagen en omgedraaid als voorbereiding voor het plaatsen van de nieuwe steigers. Dit moet gebeuren voordat de baggerwerkzaamheden plaatsvinden. Het plaatsvinden van de baggerwerkzaamheden zal waarschijnlijk in de week van 3 december 2018 plaatsvinden. De voorgenomen planning welke eerder gesteld was is iets naar achteren geschoven.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt